Trzej Bracia ciągle obecni w Cieszynie

„Według legendy polski król Leszek III, stojąc nocą na zamkowej wieży, spostrzegł na zachodzie trzy gwiazdy. Skojarzył je ze swymi synami: Bolkiem, Leszkiem i Cieszkiem. Uznając to za znak bogów, wezwał synów i rozkazał im jechać w tamte strony. Mieli wyruszyć ze swymi drużynami, każdy inną drogą i powrócić jesienią. Po jakimś czasie podróżujący przez puszczę z drużyną Leszek zaczął poszukiwać wody, by zaspokoić pragnienie. Odkrył źródło u stóp wzgórza. Zaspokoiwszy pragnienie, zadął w róg z nadzieją, że usłyszy go któryś z braci. Wkrótce do źródła przybył Bolko z drużyną. Bracia wysłali ludzi celem rozejrzenia się po okolicy, sami zaś wypoczywali przy źródle. Wysłani wrócili po zmroku, razem z Cieszkiem i jego ludźmi. Po nocy spędzonej na opowiadaniach bracia ogłosili, że dalej nie jadą i wracają do ojcowskiego grodu. Wiosną mają tu powrócić, by założyć gród, który będzie się zwał Cieszynem od radości ze spotkania. Źródło ma zostać nazwane Studnią Trzech Braci.”

Sama legenda uznawana jest jako wariacja na popularny wśród Słowian temat trzech braci-założycieli. Miała ona zostać opowiedziana cesarzowi Franciszkowi I przez burmistrza Cieszyna Alojzego Kaufmanna podczas cesarskiej wizytacji miasta w 1817 roku.

Do wydarzenia opisanego w legendzie nawiązuje mural znajdujący się w Cieszynie na ulicy Garncarskiej. Przedstawia on trzech braci – Bolka, Leszka i Cieszka – założycieli miasta Cieszyn. Obserwują oni założone miasto, przedstawieni są w sposób kolorowy, bardzo pozytywny i zdecydowanie przykuwają oko.