Szachinszach czyli w wolnym tłumaczeniu „Król królów”
Był to tytuł używany przez monarchów, którzy dążyli do władzy uniwersalnej oraz pożądali zwierzchnictwa nad innymi władcami.
Tytuł ten pojawił się po raz pierwszy w dynastii akadyjskiej, w której jeden z władców nosił imię Šar-kali-šarrī, oznacza to „króla wszystkich królów” w języku akadyjskim.

Tytuł ten stał się bardzo popularny w starożytnej Persji, ponieważ w roku 539 p.n.e po podbiciu Mezopotamii przez Cyrusa II Wielkiego, każdy jego następca używał tego przydomka.
O potędze perskich możnowładców świadczyło rozległe imperium, ilość wojsk oraz właśnie przydomek. Podbite ludy traktowały ich jak bogów, z czasem określenie „król królów” zostało zastąpione „boskim władcą”
Przykładem takiego ‚boskiego króla” jest Kserkses I. Był on synem króla Dariusza I Wielkiego, w roku 480 p.n.e wyruszył na podbój Grecji.
W tym samym roku rozbił greków w słynnej bitwie pod Termopilami oraz spalił Ateny, we wrześniu flota „boskiego króla” została rozbita w bitwie pod Salaminą, po tej porażce musiał wrócić do Azji aby stłumić bunt w Babilonie. Jego boska pozycja po przegranej wojnie z grekami była podważana przez arystokratów, co doprowadziło do jego śmierci na skutek spisku pałacowego, za którym według niektórych stał jego syn.

Wizerunek monetarny Kserksesa I
Wizerunek monetarny Kserksesa I

Wiele wieków później, a dokładnie w VII w. n.e Arabowie podbili tereny dzisiejszego Iranu, przydomek „Szachinszach” został przez nich zapożyczony do swojego języka, oraz był używany aż do XX wieku! Nie można zapomnieć również, że przydomek „króla królów” został wykorzystany w Apokalipsie św. Jana Apostoła.

W judaizmie określenie Boga jako „król królów” jest niedopuszczalne ze wzgląd na to, że porównywany by był do ziemskiego władcy, dlatego używane jest określenie „Król Królów Królów” co stawia bóstwo ponad wszystkimi.

W 1961 roku powstała hollywoodzka adaptacja Nowego Testamentu wyreżyserowana przez Nicholasa Raya, która nosi tytuł „Król królów”

Opowiada ona o losach Chrystusa i jest podzielona na trzy segmenty:

1. Lata młodości Chrystusa, chrzest w Jordanie, wybór 12 apostołów

2. Dwór Heroda oraz panowanie Rzymian

3. Rządy Poncjusza Piłata

Jak widać historia jednego słowa pochodzącego  ze starożytności ciągnie się aż do dzisiaj. Przechodziła wiele zmian gramatycznych lecz zawsze oznaczała to samo i była zarezerwowana tylko dla najpotężniejszych.

Miała ona wpływ na inne postrzeganie władców oraz podkreślenie ich pozornej boskości.

Chrystus „Król królów”

Z biegiem czasu ludzie orientowali się, że ich królowie nie są bogami, a tylko zwykłymi ludźmi, skutkiem społecznego „oświecenia” były zamachy stanu oraz bunty.

Dzisiaj możemy wracać do tamtych czasów poprzez dzieła kinematografii oraz przybliżyć sobie prawdopodobne wizerunki „boskich władców”

 

Kadr z filmu „Król królów”