Ekologiczny mural w Tarnowskich Górach

„Tarmilo” to kilkupiętrowy zakład odzieżowy, który powstał w 1967 roku. Jego nazwa to połączenie słów Tarnowskie i Milusińscy, stąd nazwa TARMILO. Zakład „Tarmilo” tętnił życiem w okresie lat 60-90. Ku zdziwieniu mieszkańców, z biegiem czasu odszedł w zapomnienie, niszczejąc przez wiele lat przy ulicy Opolskiej. Władze miasta zdecydowały o całkowitej rozbiórce dawnego zakładu odzieżowego, ponieważ jego rozpadający się stan uniemożliwił nadania mu drugiego życia. Do rozbiórki doszło w 2019 roku, a na jego miejscu utworzono bezpłatny parking dla wszystkich mieszkańców Tarnowskich Gór. W 2021 roku władze miasta Tarnowskich Gór ogłosiły konkurs, który polegał na zaprojektowaniu muralu na ścianie budynku, zaraz przy parkingu dawnego Tarmilo. Mural miał być całkowitą inwencją twórczą osób biorących udział w konkursie, jedynym kryterium jakie musiał spełniać to nawiązanie do historii miasta. I tak oto powstał mural pt. „Gwarki 2021” autorstwa Łukasza Zasadni, który nawiązuje do historii Tarnowskich Gór i tradycji gwarkowskich plakatów. Mural mierzy 12 na 11 metrów, a jego wyjątkową cechą jest to, że został namalowany specjalnymi farbami, które pochłaniają smog.

W.Z