Deklaracja dostępności

Kim jesteśmy

Znajdujesz się na stronie: https://www.swd.us.edu.pl. To obszar ćwiczebny dla osób studiujących dziennikarstwo na Uniwersytecie Ślaskim. Adres Wydziału Nauk Społecznych, na którym odbywają się opisane zajęcia: Katowice, ulica Bankowa 14. Opiekunem niniejszej strony jest Zbigniew Markowski, mail: zbigniew.markowski@us.edu.pl.

Deklaracja dostępności

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej, na której się właśnie znajdujesz. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

Standardy sieciowe
Stosowanie bieżących standardów sieciowych ma na celu zmaksymalizowanie swobodnego dostępu do treści między innymi osobom niepełnosprawnym, a także osobom posiadającym osobiste preferencje, korzystającym z różnych typów przeglądarek i platform umożliwiających dostęp do Internetu. Dokładniej mówiąc, standardy sieciowe to wszystkie działania zmierzające w uczynieniu Sieci lepszą – bardziej dostępną i użyteczną.

Klawisze dostępu (accesskeys)
Przeglądarki internetowe umożliwiają przejście do odnośnika za pomocą skrótów klawiszowych zdefiniowanych na stronie, które zastępują w nawigacji potrzebę używania myszki. Sposób użycia klawiszy dostępu jest także zależny od posiadanego systemu operacyjnego.

Aby przejść do głównej treści strony użytkownik powinien wybrać odpowiednią kombinację przycisków uruchamiającą ‘access keys’ w przeglądarce i wybrać przycisk 2. Na przykład w przeglądarce Internet Explorer: Alt+2 a następnie Enter.
Windows
Mozilla Firefox: Shift + Alt + 2
Opera: Shift + Esc + 2
Internet Explorer: Alt + 2 + Enter
Linux
Mozilla Firefox: Shift + Alt + 2
Opera: Shift + Esc + 2
Internet Explorer: Alt + 2 + Enter
Mac OS X
Safari: Ctrl + 2
Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + 2
Opera: Shift + Esc + 2
Internet Explorer: Alt + 2 + Enter

Zgodność ze standardami
Witryna spełnia drugi stopień (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0, a także zawiera szereg zaleceń wymaganych przez trzeci (WAI-AAA) stopień wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0.Witryna jest zgodna ze specyfikacją XHTML 1.0 Transitional.

Wygląd
Wygląd witryny w pełni określają kaskadowe arkusze stylów CSS wraz z semantyczną strukturą kodu strony. Oznacza to, że po wyłączeniu arkuszy stylów witryna jest w dalszym ciągu dostępna i zrozumiała dla użytkownika.

Tekst
Rozmiary tekstu i elementy z nim powiązane zdefiniowane są za pomocą jednostki relatywnej – em. Umożliwia to swobodne skalowanie tekstu przy pomocy standardowych narzędzi przeglądarek. Dodatkowo witryna posiada odnośnik do tekstowej wersji witryny dla osób z problemami widzenia.

Odnośniki
Linki zawierają atrybut – title, opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo. W przypadku, gdy tekst linku sam w sobie dokładnie opisuje dokument docelowy, atrybut ten może zostać pominięty. Dodatkowo każda z podstron zawiera dodatkowe linki umożliwiające użytkownikom przeglądarek nie obsługujących CSS przeskok do głównej treści witryny.
Przystosowanie dla urządzeń mobilnych
Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe, projektory itp. (mobile-friendly).

Przystosowanie do druku
Strony witryny w pełni zoptymalizowane są na potrzeby druku (print-friendly).

JavaScript
Użyte na stronach linie kodu JavaScript mają na celu poprawę funkcjonalności. Wyłączenie JS nie powoduje braku dostępności do zawartych informacji.

Oprogramowanie związane z dostępnością
NVDA, darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Program jest dostępny za darmo na licencji GPL
JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows. Dostępna jest czasowo ograniczona wersja próbna. (strona w języku angielskim)
Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows (dostępny również w wersji próbnej). Polska wersja dostarczana jest przez firmę E.C.E.
Polskie wersje programów dla niewidomych i słabowidzących (udźwiękawiające, ubrajlawiające i powiększające, w tym polska wersja JAWS) dostarczane przez firmę Altix.
Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych używających monitorów brajlowskich.
Links, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników łączy o niskich przepustowościach.
Opera, przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie tekstu i grafiki, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony itp.
Firefox, przeglądarka graficzna, która wraz z dodatkami tworzy nieocenioną pomoc między innymi związaną z dostępnością stron internetowych.