Trzej Bracia ciągle obecni w Cieszynie

„Według legendy polski król Leszek III, stojąc nocą na zamkowej wieży, spostrzegł na zachodzie trzy gwiazdy. Skojarzył je ze swymi synami: Bolkiem, Leszkiem i Cieszkiem. Uznając to za znak bogów, wezwał synów i rozkazał im jechać w tamte strony. Mieli wyruszyć ze swymi drużynami, każdy inną drogą i powrócić jesienią. Po jakimś czasie podróżujący przez puszczę z drużyną Leszek zaczął […]